Algemene voorwaarden

Deelname

 • Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor wat je doet; deelname aan de lessen is op eigen risico. Yogaschool RoxZEN is niet aansprakelijk voor blessures, letsel en de gevolgen daarvan.
 • Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor de (waardevolle) spullen die je meebrengt naar de studio. Yogaschool RoxZEN is niet aansprakelijk voor gestolen, beschadigde of verloren eigendommen.
 • Heb je een blessure, letsel of een andere beperking waardoor je niet zeker weet of het verstandig is om een yogales te volgen, raadpleeg dan voorafgaand aan je reservering je arts.
 • Ben je zwanger, hoe pril dan ook, meld dit altijd aan de docent. Als er reden is om aan te nemen dat het volgen van een yogales niet verstandig is, raadpleeg dan voorafgaand aan je reservering je arts of verloskundige.
 • De minimumleeftijd voor alle lessen is 16 jaar tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

Rooster/Roosterwijzigingen

 • Het lesrooster is gebaseerd op 46 lesweken per jaar (exclusief Nationale feestdagen)
 • Op Nationale feestdagen is Yogaschool RoxZEN gesloten
 • Sluitingen anders dan Nationale feestdagen worden altijd tijdig aan de yogi doorgegeven middels de nieuwsbrief en website. Daarnaast worden sluitingen ook tijdig aangegeven in reserveringsprogramma van Yogaschool RoxZEN ondersteund door MOMO Yoga.
 • Wanneer een yogi is ingeschreven voor een les die komt te vervallen zal Yogaschool RoxZEN de yogi middels een e-mail op de hoogte brengen. Voor deze berichtgeving zal het Bij Yogaschool RoxZEN bekende e-mail adres worden gebruikt zoals bekend in het reserveringsprogramma van Yogaschool RoxZEN ondersteund door MOMO Yoga

Aankopen

 • Je (proef)abonnement, rittenkaart en aankoopbewijs van een workshop is persoonsgebonden en kun je niet overdragen aan iemand anders.
 • Teruggave van lesgeld is in geen enkele situatie mogelijk.
 • Een aankoop is geen toegangsbewijs voor de les. Je dient zowel een reservering als een betaling te verrichten om toegang te verkrijgen tot de les.

Reserveren

 • Je reserveert altijd zelf voorafgaand aan de les een plek in de door jou gewenste les via je persoonlijke profiel in het reserveringsprogramma van Yogaschool RoxZEN ondersteund door MOMO Yoga
 • Alleen reserveringen die via het aangesloten reserveringsprogramma van Yogaschool RoxZEN ondersteund door MOMO Yoga worden gedaan kunnen geaccepteerd worden. Reserveringen die per mail, app, sms etc. binnenkomen worden niet geadministreerd;
 • Reserveringen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Bij het reserveren van een les ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op de  website en in het reserveringsprogramma van Yogaschool RoxZEN ondersteund door MOMO Yoga.
 • Yogaschool RoxZEN behoud het recht om yogi’s zonder reservering de toegang tot de les te weigeren.

Annuleren

 • De door jou gereserveerde les kun je online annuleren.
 • Annuleer je minimaal 12 uur voor aanvang van de les, dan is dit kosteloos;
 • Annuleer je korter dan 12 uur voor aanvang van de les, dan wordt het tegoed (rit of losse les)in rekening gebracht. Wanneer je een abonnement hebt wordt het aantal beschikbare lesmomenten voor de betreffende periode met één les gekort.
 • Het annuleren van een les kan alleen online via jouw persoonlijke account middels de afmeld-button. Afmeldingen die per mail, app, sms etc. binnenkomen worden niet geadministreerd;

Wachtlijst

 • Sta je op de wachtlijst dan wordt je automatisch ingeschreven wanneer er een plek vrijkomt.
 • Je rit of credit wordt hiervoor ingezet en we informeren je direct per e-mail.
 • Wil je niet meer wachten, dan kun je jezelf ten alle tijden uitschrijven voor de wachtlijst
 • Wanneer je je inschrijft voor de wachtlijst gaan we er vanuit dat je er rekening mee houdt dat er elk moment een plek kan vrijkomen. We gaan er vanuit dat je hierdoor alert bent op onze berichtgeving. Zie je dit bericht te laat, of was je toch niet meer in de gelegenheid om de les te volgen, too bad. We kunnen je rit of credit niet terugboeken omdat je een plek bezet hield.

Abonnementen

 • Het lesrooster is gebaseerd op 46 lesweken per jaar (exclusief Nationale feestdagen) en je betaald dan ook elke maand van het jaar abonnementsgeld;
 • Het maandabonnement geeft je na reservering van de les toegang tot elke reguliere les op het rooster.
 • Een onbeperkt maandabonnement sluit je af voor minimaal een half jaar;
 • Het abonnementsgeld wordt nadat je hier toestemming voor hebt gegeven aan het begin van elke maand geïncasseerd;
 • Het abonnement kan alleen betaald worden middels automatische incasso, er zijn geen andere betaalvormen mogelijk.
 • Wanneer je abonnement niet op de eerste dag van de maand ingaat gelden er twee instaptarieven:1 tot en met de 15de dag van de maand: volledige abonnementstarief
  16de tot en met de laatste dag van de maand: 50% van het volledige abonnementstarief.
 • Mocht je om welke reden dan ook, niet willen dat Yogaschool RoxZEN de betaling van je maandabonnement afschrijft, dan kun je de betaling altijd storneren.
 • Wanneer het abonnementsgeld niet is te incasseren behoud Yogaschool, RoxZEN het recht om je account voor het aanmeldsysteem te blokkeren. Je kunt je dan niet meer inschrijven voor de lessen. Neem voor de voorwaarden omtrent storneren contact op met je eigen bank;
 • Indien je niet meer kunt of wilt betalen via een automatisch inscasso behoud je natuurlijk altijd het recht om je machtiging in te trekken. Na het intrekken van je machtiging kan Yogaschool RoxZEN het abonnementsgeld niet meer afschrijven.
 • Het is abonnement is na de eerste zes maanden per maand (rekening houdend met 1 kalendermaand opzegtermijn) alleen schriftelijk opzegbaar.
 • Je opzegging is pas definitief wanneer je hier een schriftelijke bevestiging van ontvangt.
 • Yogaschool RoxZEN behoudt het recht om prijswijzigingen door te voeren. Natuurlijk brengen we je middels de nieuwsbrief en via de website tijdig op de hoogte van deze verandering.

Rittenkaarten

 • Een 10-rittenkaart is vier maanden na aankoop geldig;
 • Een 20-rittenkaart is negen maanden na aankoop geldig;
 • De geldigheidsduur van een rittenkaart is in geen enkele situatie te pauzeren of te verlengen;
 • Een rittenkaart geeft je na reservering van de les toegang tot elke reguliere les op het rooster.

Proefabonnement

 • Alleen je allereerste les bij Yogaschool RoxZEN kun je gebruik maken van het proefabonnement.
 • Wanneer je bij je eerste les geen gebruik wilt maken van het proefabonnement vervalt het recht op dit proefabonnement.
 • Wanneer je hebt deelgenomen aan de zes weekse beginnerscursus hoef je niet meer te proberen of ik en de yoga wel iets voor je zijn. Het proefabonnement is dan ook niet beschikbaar voor yogi’s uit de Beginnerscursus.
 • Het proefabonnement blijft na aankoop een maand geldig.

Losse les

 • Een losse les blijft na aankoop één maand geldig.

En verder

 • Staat je hoofd er niet naar, ben je moe of heb je geen zin, kom dan juist wel!
 • Wanneer je op de bank blijft zitten, weet je zeker dat er niets zal veranderen.